https://flask-app12337.herokuapp.com/
 
 

Brain Dynamics Lab @MEF

  • Nevreste Kara

Sosyoekonomik Farklılıkları Dengelemede Beynimizin Rolü

Her birimizin çeşitli etnik kökeni, dini, cinsiyeti ve sosyoekonomik kimlikleri toplumsal normların her zaman var olan ayırt edici özellikleri arasındadır. Bu ayırt edici özellikler arasında sosyoekonomik farklılıkların ikili iletişimleri etkilediği bilinmesine rağmen, sosyoekonomik farklılıkları olan insanlar arasındaki etkileşimlerde nörobiyolojik temel tam olarak bilinmemektedir. UCL ve Yale araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir çalışmada, bu nörobiyolojik temele de ışık tutmuş. Araştırmacıların bulgularına göre, beynimiz farklı sosyoekonomik geçmişe sahip birisiyle iletişime geçtiğimiz zaman, benzer sosyoekonomik birisiyle iletişime geçtiğimiz zamana kıyasla daha farklı tepkiler veriyor.

Araştırma, 39 çift katılımcıların sohbet esnasında fonksiyonel kızılötesi yakın spektroskopi (bkz; fNIRS) ile beyin aktiviteleri takip edildi. Sohbet görevinde katılımcılara, ‘’Geçen yaz ne yaptın?’’ ve ‘’Nasıl kek pişirirsiniz’’ gibi konular üzerinden konular atanarak sohbet etmeleri istedi. Bunun ardından katılımcılara anket üzerinden tamamladıkları eğitim düzeyi ve ebeveynlerinin yıllık geliri gibi sorular soruldu ve katılımcı çiftlerin cevaplarına göre "yüksek eşitsizlik" (bkz; high disparity) veya "düşük eşitsizlik" (bkz; low disparity) olarak sınıflandırıldılar.

Bulgular, sinirsel aktivasyonlar karşılaştırıldığında birbirinden farklı sosyoekonomik geçmişe sahip çiftler arasında -eğitim seviyesi ve aile gelirine göre- sol dorsolateral prefrontal korteks (bkz; DLPFC) diye adlandırılan ön lob (bkz; frontal lob) alanında yüksek düzeyde aktive olduğunu göstermiş. Bu alan ise dil, dikkat kontrolü ve muhakemeden sorumludur. Diğer yandan, araştırma sonrası katılımcılara tekrardan verilen ankette, farklı sosyoekonomik geçmişlere sahip insanlarla eşleştirilen katılımcılar, sohbet sırasında benzer sosyoekonomik çiftlere göre biraz daha yüksek düzeyde endişe ve çaba bildirdiler. Özetlemek gerekirse, ‘’ön lob sistemlerinin önyargıları tespit etmede rol oynadığını ve önyargı ifadesini önlemek için davranışımızı dengelememize yardımcı olduğunu öne süren önceki araştırmaları destekler niteliktedir.’’

Kaynakça

Descorbeth, O., Zhang, X., Noah, J. A., & Hirsch, J. (2020). Neural Processes for Live Pro-Social Dialogue Between Dyads with Socioeconomic Disparity. Social Cognitive and Affective Neuroscience. doi:10.1093/scan/nsaa120

83 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör