https://flask-app12337.herokuapp.com/
 
 

Brain Dynamics Lab @MEF

  • Duygu Mehmetoğlu

Negatif Düşüncelerin Alzheimer Hastalığı Üzerindeki Etkileri

Yapılan araştırmalar tekrar eden negatif düşüncelerin Alzheimer’a yakalanma riskini arttırdığını gösteriyor. Bu riskin mindfulness (bkz. bilinçli farkındalık) veya meditasyon ile azaltılıp azaltılamayacağı araştırmacılar tarafından halen araştırılıyor. Depresyon ve anksiyetenin orta ve ileri yaşlarda demansa sebep olduğu zaten biliniyor, bu çalışma ise depresyon ve anksiyete ile bağlantılı negatif düşünce yapısına sahip bireylerin ileriki yaşlarda demansa yakalanma risklerinin arttığını gösteriyor. Araştırmacılar, uzun süren ve kronik hale gelen negatif düşüncelerin demans riskini arttırdığını savunuyor fakat kısa süreli ve kronik olmayan negatif düşüncelerin demansa sebep olacağı konusunda herhangi bir kanıt olmadığını söylüyor.

UCL, INSERM ve McGill Üniversitelerinden araştırmacılar, elli beş yaş üstü 292 katılımcı ile birlikte bu araştırmayı gerçekleştiriyor. İki senelik periyotta çalışma katılımcıları, genellikle olumsuz deneyimler hakkında nasıl düşündükleri ile ilgili sorulara cevap veriyorlar, özellikle geçmiş hakkındaki düşünceleri ve gelecek hakkındaki endişeleri üzerinde duruldu. Katılımcılar ayrıca depresyon ve anksiyete semptomlarının ölçümlerini tamamladılar. Ayrıca, katılımcıların bilişsel işlevleri değerlendirildi, hafıza, dikkat, mekansal biliş ve dil becerileri de ölçüldü. Katılımcıların bir kısmına beyinde biriktiğinde en yaygın demans türü olan Alzheimer hastalığına neden olan iki protein olan Tau ve Amiloid birikintilerini ölçen PET beyin taramaları da yapıldı.

Araştırmalar, daha fazla negatif düşünce yapısına sahip olan bireylerin dört yıllık süreçte daha çok bilişsel gerileme (bkz.cognitive decline) yaşadıkları ve Alzheimer hastalığının erken belirtilerinden biri olan hafızada düşüşler (bkz. declines in memory) yaşadıkları gözlemleniyor. Depresyon ve anksiyete, daha sonraki bilişsel gerileme ile ilişkiliydi, ancak Amiloid veya Tau birikimi ile ilişkili değildi, bu da negatif düşüncelerin depresyon ve anksiyetenin Alzheimer hastalığı riskine katkıda bulunmasının ana nedeni olabileceğini düşündürdü.

Diğer çalışmalar fizyolojik stresin Tau ve Amiloid birikimine katkıda bulunabileceğini gösteriyor olduğundan, negatif düşünmenin yüksek tansiyon gibi stres göstergeleri üzerindeki etkisi yoluyla Alzheimer riskine katkıda bulunabileceğini öne sürmektedir.

Doktor Gael Chételat, düşüncelerimizin fiziksel sağlığımız üzerinde olumlu ya da olumsuz biyolojik etkileri olabileceğini savunuyor. Bu etkiyi meditasyon gibi beyin egzersizleri ile olumluya doğru yönlendirebileceğimizi söylüyor.

Araştırmacılar Mindfulness egzersizleri ve konuşma terapileri gibi yollarla demansa yakalanma riskinin en aza indirilebileceğini savunuyor.Binette A., Chetelat G., Gonneaud J., Jones R., Lovland L., Marchant N., Urquijo E., & Villeneuve S. (2020). Repetitive negative thinking is associated with amyloid,tau, and cgnitive decline . Alzheimer’s & Dementia. 1-11. DOI: 10.1002/alz.12116

48 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör