https://flask-app12337.herokuapp.com/
 
 

Brain Dynamics Lab @MEF

  • Zeynep Okcu

Kompulsif Yeme Davranışı

Patolojik yeme biçimlerine baktığımızda kompulsivitenin (bkz; compulsivity) sistematik bir karakterizasyonunun üç işlevsel alan bağlamında önerildiğini görüyoruz. Bunlar (1) Alışılmış aşırı yeme (bkz; habitual overeating), (2) Olumsuz bir duygusal durumu hafifletmek için aşırı yemek (bkz; overeating to relieve a negative emotional state), ve (3) Caydırıcı sonuçlara rağmen aşırı yemek (bkz; overeating despite aversive consequences) olarak karşımıza çıkıyor.


Bu yazıda, bu hipotezi destekleyen kanıtlar ile birlikte nöro devrelerin (bkz; neurocircuits) yeni ortaya çıkan alanını, kompulsif yemenin nörokimyasal aracıları ve altta yatan nöropsikobiyolojik süreçleri ile elde ediyoruz. Zorlayıcı yeme davranışına (bkz; compulsive eating behavior) sebep olan nörobiyolojik mekanizmaların daha iyi anlaşılması, patolojik yeme bozuklukları için davranışsal ve farmakolojik müdahaleyi geliştirebilir.


Bir eylemi gerçekleştirmeye yönelik güçlü, karşı konulamaz içsel bir dürtü olarak tanımlanan kompulsif davranış, tipik olarak kişinin iradesine aykırıdır ve birçok psikiyatrik durumda bulunan transdiagnostik (bkz; transdiagnostic) bir yapıdır. Hayvan modellerinde, lezzetli yiyeceklere uzun vadeli erişim kompulsif benzeri bir alışkanlık oluşumuna neden olur bu da olumsuz duygu benzeri durumlar ve caydırıcı sonuçlara karşı dirençlidir. Zorunlu yemenin farklı unsurlarının birbirini dışlamadığına ve sık sık kesişse de farklı mekanizmalara atfedilebileceğine dikkat etmek önemlidir.


Alışılmış Aşırı Yeme


Alışkanlıklar, uyaran-tepki (bkz; stimulus-response) ilişkisi davranışın hedefiyle örtüştüğünde oluşur. Bu örtüşme, ödülle ilişkili uyaranların (örneğin, insanlarda reklamlar veya hayvanlarda ses tonu) zorlayıcı arama davranışını ortaya çıkarabildiği ve sürdürülebilirliği tekrarlanan eşleşmeler boyunca meydana gelir. Bu nedenle, alışılmış davranış, sonucun değeri düştükten sonra yanıt vermenin kalıcılığının ölçüldüğü sonuç devalüasyon prosedürleriyle değerlendirilebilir.


Hem insan hem de hayvan çalışmalarında, aşırı yemek yeme veya lezzetli yiyeceklerin alışılmış tepkiye girme eğiliminin artması arasında bir bağlantı olduğunu öne süren kanıtlar vardır. Tıkınırcasına yeme bozukluğu (bkz; Binge Eating Disorder) ve / veya obezitesi olan bireylerin, alışılmış tepkiye ve bu süreçleri destekleyen sinir devrelerinin kullanımına yönelik bir önyargı sergiledikleri gösterilmiştir. Pekiştirmeli öğrenmeden alışılmış tepkiye geçişin, ventral (bkz; nucleus accumbens, NAc) ve dorsal bölgelerden oluşan bir alan olan striatum (bkz; striatum) tarafından aracılık edildiği varsayılmaktadır. NAc, gıda ve ilaçların pekiştirici etkisinde anahtar bir rol oynarken, dorsal striatumun (bkz; dorsal striatum) alışkanlıkların gelişimine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Yiyecek ve ilişkili ipuçları, NAc'de hücre dışı dopamin iletimini arttırır; bunun, teşvik edici belirginliğin artmasına ve alışkanlığı öğrenmenin artmasına neden olduğu varsayılır.


Bunlar, araştırmacıların nörobiyolojik ölçümlerini alışılmış kompulsif aşırı yemenin davranışsal göstergeleriyle daha fazla ilişkilendirmesine olan önemi vurgulamaktadır.

Bu nedenle, lezzetli yiyeceklerle deneyim striatal devrede nöroadaptasyonlara neden olur. Bu da kompulsif alışılmış aşırı yemeye neden olabilir, bunu güçlendirebilir ve yiyecek ipuçlarına duyarlılığı artırabilir.


Olumsuz Bir Duygusal Durumu Rahatlatmak İçin Aşırı Yemek


Uyuşturucu bağımlılığında, geçici uyuşturucu kullanımından kompulsif uyuşturucu kullanımına geçişin, uyuşturucuların olumsuz pekiştirici özellikler kazandığı, ruh halindeki allostatik (bkz; allostatic) bir değişikliği yansıttığı varsayılmaktadır. Benzer şekilde, olumsuz bir duygusal durumu hafifletmek için lezzetli yiyecekler tüketmek, zorlayıcı yeme davranışının bir unsurunu temsil eder. Bu öğenin altında iki nöropsikobiyolojik süreç yatmaktadır: Sistem içi nöroadaptasyonların neden olduğu ödül işlevinin azalması ve sistemler arası nöroadaptasyonların neden olduğu geri çekilme kaynaklı olumsuz etki.


Negatif olarak güçlendirilmiş bir mekanizma yoluyla, kompulsif yeme, "paradoksal olarak" hem ödül açığını iyileştirir hem de kısa vadede olumsuz duyguları bastırır, ancak uzun vade de onları daha da kötüleştirir. Bu nedenle kanıtlar, olumsuz bir duygusal durumun ortaya çıkmasının, lezzetli yiyeceklerden geri çekilme ile tetiklendiğini ve kompulsif yeme davranışının, böyle bir durumu rahatlatma kabiliyetinden kaynaklandığını göstermektedir.


Caydırıcı Sonuçlara Rağmen Aşırı Yemek


Uyuşturucu bağımlılığında, olumsuz sonuçlara rağmen uyuşturucu arama veya alma ile ilgili davranış üzerindeki kontrolün kaybedilmesi, bozuklukla ilişkili kompulsivitenin unsurlarından birini temsil etmektedir. Benzer şekilde, birçok patolojik yeme biçiminde hem insanlar hem de hayvanlar, davranışların engelleneceği olumsuz koşullarda yiyecek arama ve yemeyi bastırmada başarısız olacaklardır. İnsanlarda aşırı yemeyle ilişkili olumsuz sonuçlar arasında sosyal bozulma, duygusal rahatsızlıklar, psikiyatrik bozukluklar ve kilo alımı ile ilişkili yaşamı tehdit eden tıbbi durumlar yer alır. Caydırıcı sonuçlara rağmen devam eden aşırı yeme unsuru, yeme davranışı üzerinde kontrol kaybına katkıda bulunan engelleyici kontrol süreçlerinin başarısızlığı ile karakterizedir.


Gerçekten de yüksek özellikli dürtüsel eylemin (yani bir yanıtı engelleyememe) kompulsif benzeri yeme davranışını öngördüğü gösterilmiştir. Davranış üzerindeki inhibe edici kontrol, büyük ölçüde prefrontal korteks (PFC) tarafından düzenlenir ve kortiko-striatal devrelerdeki işlev bozukluklarının zorunlu yeme davranışlarının altında yattığı düşünülmektedir. Bağımlılık bozukluklarında, PFC alanlarının gıda ipuçlarına aşırı duyarlı olduğu ve bunun da yüksek seviyelerde arzu ile sonuçlandığı varsayılmaktadır. Prefrontal nörotransmiter sistemlerinin, kortiko-striatal yollarda glutamaterjik sinyallemenin modülasyonu yoluyla kompulsif davranışı etkilediği düşünülmektedir.


Kompulsif yeme yapısının daha iyi anlaşılması için daha fazla klinik çalışma yapılması gerekmektedir. Bu yazıda sunulanlar gibi karmaşık davranışsal yapıların modellenmesi, kompulsif yeme davranışı unsurlarının altında yatan nörobiyolojik süreçlerin gelişimine ve ilerlemesine katkı sağlayabilir. Hassasiyet faktörleri, nöroadaptif mekanizmalar ve bunların zorlayıcı yeme davranışına yol açan etkileşimleri hakkındaki bilgiler, milyonlarca insan için davranışsal ve farmakolojik müdahaleyi önemli ölçüde geliştirme potansiyeline sahiptir.
KAYNAKÇA


Moore, F. C., Sabino, V., Koob, F. G., and Cottone, P. (2017). Neuroscience of Compulsive

Eating Behavior. Front Neuroscience, Vol.11. 10.3389/fnins.2017.00469


221 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör