https://flask-app12337.herokuapp.com/
 
 

Brain Dynamics Lab @MEF

  • mugesengulll9

Kilo Alımı ve Cinsel Davranışa Olan İlgi Öngörülebilir mi?

İnsanların kendi kendini düzenleme konusunda etkileyici bir kapasitesi olmasına rağmen, başarısızlıkları yaygındır. Aşırı yeme ve obeziteden dürtüsel cinsel davranışa ve HIV / AIDS'e kadar birçok önlenebilir sağlık sorununa yol açar. İnsanların bu tür davranışlarda bulunmalarının bir nedeni, çevresel ipuçlarına karşı artan duyarlılıktır. İştahla ilgili ipuçlarına reaktiviteyi değerlendiren nörogörüntüleme çalışmaları, sürekli olarak ventral striatum ve amigdala dahil olmak üzere insan ödül devrelerinin aktivasyonunu gözlemlemiştir . Örneğin, obez kadınlar, akümbens çekirdeğinde (NAcc) daha büyük aktivite gösterirler. Benzer şekilde, erotik görüntülere maruz kalma ve fiziksel çekicilik ipuçları hem erkeklerde hem de kadınlarda NAcc'yi aktive eder. Sunulan çalışmada, yiyecek maddeleri ve cinsel sahneleri görüntülemeye yanıt olarak NAcc aktivitesindeki bireysel farklılıkların gelecekteki kilo alımını ve cinsel davranışı tahmin edeceğini varsayılmıştır.


Üniversite kampüsüne gelmelerinden sonra 1 ay içinde, birinci sınıf kız üniversite öğrencileri, hayvanlar, çevresel sahneler, iştah açıcı yiyecekler ve insanların görüntülerini - bazı fotoğraflarda insanlar cinsel sahnelerde veya alkol tüketirken tasvir ediliyordu- görüntülerken fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) kullanılarak taranmıştır. (Şekil 1). Tarama sırasında deneklerden her bir görüntünün bir kişi içerip içermediğini belirlemeleri ve yanıtlarını vermek için tuşlara basmaları istenmiştir (“kişi olmayanlar” için sol elle yanıt; “kişi” için sağ elle yanıt). Bu görevin amacı, deneklerin resimlere dikkatini sağlamaktı. Her bir katılımcı taramadan önce tartılmış ve Vücut Kitle İndeksi (BMI) hesaplanmıştır.Altı ay sonra katılımcılardan davranışsal bir takip oturumu için laboratuvara gelmeleri istenmiş ve 48i dönüş yapmıştır. Bu seansta Sosyoseksüel Yönelim Envanteri ve Cinsel İstek Envanteri (SDI) uygulanmıştır. Anketlerin tamamlanmasının ardından, katılımcılar tekrar tartılmıştır.


Analiz sonuçları incelendiğinde; tüm beyin regresyon analizlerinin sonuçları, lNAcc'deki (sol NAcc) aktivitenin, bu eşikte BMI ile anlamlı bir korelasyon gösteren tek bölge olduğunu ortaya koymuştur. Daha esnek bir istatistiksel eşik kullanarak, ön singulatta ve alt temporal girusta ek pozitif korelasyonlar gözlenmiştir. Cinsel arzuyu tahmin etmek için cinsel görüntülere işaret reaktivitesi kullanılmıştır (SDI: yalnız cinsel davranışa olan ilgi ve bir partnerle cinsel davranışa girmek için olan ilgiyi ölçmekte kullanılan indeks). Cinsel sahneleri izlemeye yanıt olarak sol NAcc aktivitesi, hem tek başına cinsel istek hem de ikili cinsel istek ile pozitif korelasyon göstermiştir. Bu çalışma, iştahla ilgili ipuçlarına yanıt olarak ödül faaliyetinin uzun vadeli ve buna bağlı olarak öngörülebilir davranışsal getirileri olduğunu göstermektedir.Hem insan hem de hayvan çalışmalarına göre, iştah açıcı ipuçlarına maruz kalma, arzu edilen bir maddenin tüketilmesi veya bir davranışın hayata geçirilmesi olasılığını artırmaktadır. Yapılan son çalışmalardan birinde, sigara ve yemek yeme isteğini azaltmayı amaçlayan bilişsel stratejilere ventral striatumda azalmış aktivitenin eşlik ettiğini ortaya koymuştur. Görüntüleme çalışmaları, öz düzenlemenin, bir uyarıcının ödülünü, dikkatini ve duygusal değerini temsil eden subkortikal beyin bölgeleri ile yürütme kontrolü ile ilişkili frontoparietal bölgeler, özellikle de dorsolateral prefrontal korteks arasında bir dengeyi içerdiğini göstermektedir. Toplu olarak, bu bulgular ödülle ilgili beyin aktivitesi için genel bir model önermektedir; bu sayede, ödül çekirdeğindeki artmış aktivite, gelecekteki iştahlı davranışlar için bir vekil olarak kullanılabilir ve bu tür davranışların azaltılması, üst düzey bilişsel sistemleri içerebilir. Dahası, genetik varyasyonların ödül aktivitesi ve ağırlık arasındaki ilişkiyi farklı şekilde etkileyebileceğine dair bazı kanıtlar vardır.


Görünüşe göre, üniversitenin ilk yılında ortaya çıkan stres, davranış değişikliklerine katkıda bulunan bir faktör olabilir. İnsan olmayan hayvanlarda yapılan araştırmalar, stresin davranış üzerindeki prefrontal kontrolü zayıflattığını gösterirken aynı zamanda ödül sistemlerini biyolojik olarak göze çarpan uyaranlara karşı hassaslaştırdığını göstermektedir. Bu nedenle, stres, iştah açıcı uyaranlara artan hedonik yanıtla birlikte prefrontal korteksten gelen yukarıdan aşağıya kontrolün azalmasıyla ilişkili olduğundan, öz düzenleme çabalarını bozabilir. Örneğin, önemli miktarda araştırma, stres ve diğer olumsuz etki türlerinin, özellikle kilolarını kontrol etmeye çalışanlar için yemede artışa neden olduğunu göstermektedir.


Daha az sıklıkta egzersiz yapmak, ebeveyn etkisinden uzak yaşamak, günlük rutinler ve uykudaki değişiklikler ve bunların hormonal sonuçları gibi diğer faktörlerin tümü, üniversite öğrencileri arasında gözlenen kilo alımına ve cinsel davranışta değişikliklere katkıda bulunan faktörler olabilir. Bu varsayılan mekanizmaları çözmek için gelecekteki araştırmalara ihtiyaç vardır. Belirtildiği gibi, işarete maruz kalma, beyin ödül bölgelerinde aktiviteyi arttırır, ancak aynı zamanda sigara içenlerin, başkalarını sigara içerken gördüklerinde kendiliğinden eylem temsili beyin alanlarına girmeleri gibi, eylem gözlem ağında kendiliğinden aktivite üretir. Sosyal biliş alanındaki çağdaş araştırmalara göre, istek uyandıran ipuçlarına maruz kalma, davranışları insanların niyetlerinin veya farkındalığının dışında hazırlar. Davranışsal hazırlama için varsayılan mekanizma, işaret maruziyetinin bilinçsiz hedef arayışına yol açan zihinsel temsilleri harekete geçirmesidir, bu da nihayetinde bilinçli olarak hedeflerin peşinden koşan sonuçların aynısını üretir. Gerçekten de, insanlar iştahla ilgili ipuçlarına maruz kaldıklarının farkında olsalar bile, bu tür ipuçlarının kendileri üzerindeki etkisinin farkında olmayabilirler. Bu perspektiften, yiyecek veya cinsel imgelere maruz kalmak, onlarla görevli zihinsel temsillerini harekete geçirir ve bu davranışlarda bulunmak için bilinçsiz hedefleri harekete geçirir.


Mevcut araştırmanın anlamı, maruz kalma davranışını tetikleme derecesinde bireysel farklılıklar olduğu, öyle ki bazı bireylerin iştahla ilgili ipuçlarına daha sağlam ödül aktivitesi gösterdiği ve bu da daha fazla davranışsal hazırlamaya neden olabileceğidir. Mevcut çalışmadaki işaret tepkiselliğinin materyal özgüllüğünü gösterdiğine dikkat etmek önemlidir, öyle ki, yiyecek görüntülerine yüksek ödül aktivitesi gösterenlerin kilo aldıkları, ancak daha fazla cinsel davranışta bulunmadıkları ve bunun tersi de geçerlidir. Ödül duyarlılığındaki bireysel farklılıkların, ölçülebilir uzun vadeli davranışsal sonuçlara sahip belirli eylemleri nasıl hazırladığını anlamak, aşırı yemek yeme veya riskli cinsel aktiviteye dahil olma gibi özdenetim başarısızlıklarını önlemek için daha etkili stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Bu araştırma, iştah açıcı ipuçlarına seçici işaret duyarlılığında bireysel farklılıkların önemli uzun vadeli sonuçları olduğunu göstermektedir.


Referans


Demos, K. E., Heatherton, T. F., & Kelley, W. M. (2012). Individual differences in nucleus accumbens activity to food and sexual images predict weight gain and sexual behavior. Journal of Neuroscience, 32(16), 5549-5552.

66 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör