https://flask-app12337.herokuapp.com/
 
 

Brain Dynamics Lab @MEF

  • Asude Uçal

Bir Şeyleri Kaçırma Korkusu ve Sosyal Medya

Özellikle yaşadığımız bu dönemde, internetin eğitim, eğlence, iletişim ve bilgi paylaşımı gibi nedenler için kullanılarak hepimiz için bir alışkanlık haline gelmesi şaşırılacak bir durum değildir. Sosyal medya kullanımının da özellikle gündemin sürekli olarak değiştiği ülkelerde azaltılması açısından ne kadar zor olabileceğinin hepimiz farkındayız. Peki, artık günlük hayatımızın bir parçası olan sosyal medya kullanımının da beraberinde getirdiği "Bir Şeyleri Kaçırma Korkusunun" (bkz; Fear of Missing Out, FOMO) bu duygu ile alakalı olabileceğini biliyor muydunuz?


Sosyal medyayı kişisel ruhsal ihtiyaç ve öz-sunumda olduğu kadar yalnızlık, can sıkıntısı gibi negatif hissiyatlardan kaçmak için de kullanıyor olabiliriz. Sosyal medya kullanımının aynı zamanda bir yere ait hissedebilme veya dışlanma gibi hisleri de tetiklediği bilinmektedir. Lai et al. (2016) makalesine göre "Bir Şeyleri Kaçırma Korkusunun" temel insani motivasyonlarımızdan biri olan başkalarıyla iletişim kurma/bir yere ait hissetme duyguları ile yakından ilgili olduğu yönünde bulgular bulunmuştur.


Lai et al. (2016) çalışması, katılımcıları farklı durumlarda test edebilmek için üç koşul oluşturmuştur; Dışlanmak, Dahiliyet ve Nötr (bkz; Exclusion, Inclusion and Neutral). Katılımcılardan, belirli anketleri tamamlamaları sonrasında, EEG ölçümleri yapılırken atanmış oldukları koşula uygun olarak sunulan 30 görseli incelemeleri istenmiştir. Spesifik olarak dışlanma koşulu için katılımcılara sunulan görseller yaşıt bir grup insan dışında kalan bir kişiyi içerirken, dahiliyet koşulundaki görseller birlikte eğlenen, yaşıtlarıyla ve aileleriyle gülen, ortak aktivitelerde bulunan kişileri içermiştir. Nötr koşulu ise sık sık kullanılan obje görsellerinden oluşmuştur. Renk farklılıklarının meydana getirebileceği dikkat dağıtıcı etkilerden dolayı tüm resimler katılımcılara siyah beyaz renk formatında ve aynı boyutta olacak şekilde sunulmuştur.


Bu çalışmanın sonuçlarına göre, çalışmada “Dışlanma” koşulunda yer alan katılımcıların “Dahiliyet” koşulunda yer alan katılımcılara göre beyinlerinin sol temporal-parietal bağlantı noktası (bkz; left temporal-parietal junction) ve prefrontal korteks bölgesinde (bkz; prefrontal cortex) daha fazla aktivasyon gösterdikleri bulunmuştur. Aynı zamanda sosyal açıdan dahil olmanın verdiği hissiyatın katılımcıların sağ orta temporal girus bölgesi ile pozitif bir korelasyonda olduğu bulunmuştur. Böylece bu veriler ışığında, belirtilen alanın sosyal uyaranların işlenmesindeki merkezi rolü teyit edilmiştir.


Elde edilen verilere göre, araştırmacılar "Bir Şeyleri Kaçırma Korkusunun" bir yere ait hissetme ihtiyacı ile bağlantılı olduğunu, yüksek derecede "Bir Şeyleri Kaçırma Korkusu" yaşayan kişilerin sosyal medya kullanımının da daha yüksek seviyelerde olabileceği ve böylece bu kişilerin sosyal medyayı gündem hakkında daha çok bilgi edinip sosyal çevrelerinden kopmamak adına daha sık kullanma ihtiyacı duyabileceklerini savunmuştur. Başkalarının neler yaptığını gözlemlemek, görsel paylaşım yapıp kendi deneyimlerimizi ortak mecralarda paylaşmak gibi deneyimler de yüksek derecelerde "Bir Şeyleri Kaçırma Korkusu" yaşayan kişilerin bir yere ait hissetme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir yöntem olarak kullanılabileceği düşünülmüştür.


Kaynakça


Lai, C., Altavilla, D., Ronconi, A., & Aceto, P. (2016). Fear of missing out (FOMO) is associated with activation of the right middle temporal gyrus during inclusion social cue. Computers in Human Behavior, 61, 516-521. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.072

67 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör