https://flask-app12337.herokuapp.com/
 
 

Brain Dynamics Lab @MEF

  • Simge Sarıçiçek

Afazinin Partnerlerdeki İletişime Etkisi

İnsan, yapı itibariyle sosyal bir canlıdır ve en temel ihtiyaçlarını giderebilmek için iletişime ihtiyaç duyar. İletişim özellikle partnerler arasında sağlıklı bir ilişki kurulabilmesi için önem teşkil eder. Afazi gibi beynin konuşmadan sorumlu bölgelerinin zarar gördüğü bozukluklarda ise iletişim kopukluğu partnerlerin iletişimini ve dolayısıyla ilişkisini etkileyebilir.


Croteau ve arkadaşları (2020), afazi kaynaklı dil ve konuşma bozukluğunun partnerlerin iletişimine nasıl etkisi olduğunu ve partnerlerin bu etkiyi nasıl algıladıklarını araştırmışlardır. Çalışmaya aynı evde yaşayan ve Fransızca konuşan 9 çift katılmıştır. Her çiftin partnerlerinden birisi, türü ve şiddeti değişen kronik inmeye bağlı afaziye (bkz; chronic stroke-related aphasia) sahiptir. Araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme (bkz; semi-structured interview) kullanılarak kişilerin ilişkilerindeki iletişime olan bakış açısı anlaşılmaya çalışılmıştır.

Katılımcıların çoğu partnerleriyle olan konuşma sıklığı ve süresinin yanı sıra konuşulacak konuların da azaldığını, iletişimde zor duygular deneyimlediklerini belirtmişlerdir. Ek olarak, katılımcılar konuşan ve dinleyen kişilerin rollerinin değiştiğini, afaziden önce partneriyle iletişimlerinin problemsiz olduğunu, ancak afazi sonrası iletişimin zorlaştığını ifade etmişlerdir. Yine, afazi sahibi partnerin konuşma sırasında daha az rol alan taraf olduğunu belirtmişlerdir. Bu negatif anlardan ve belli bir konuşma dengesi olmayan konuşmalardan kaçınabilmek için partnerler duygu ve düşüncelerini paylaşmayı azalttığını belirtmiştir. Bu paylaşımın azalması ise iletişim kopukluğunun ana nedenlerinden biri olabilir. İletişimdeki dengesizliği azaltabilmek adına bazı katılımcılar afaziye sahip partnerlerinin katılımını arttırabilmek için onları daha fazla dinlemeye çalışmış veya soru sormuştur. Bunun sonucunda afaziye sahip bireyler sohbete daha aktif bir şekilde katılabilmişlerdir. Bu noktada araştırmacılar afaziye sahip kişilerin konuşmaya katılımındaki artışlarının iletişimi güçlendireceğini, daha uzun ve daha sık konuşmaların yaşanacağını ve afaziye sahip kişinin bir konuşmacı olarak güvenini yeniden kazanabileceğini eklemiştir.


Araştırmada, bu sonuçlar beklenilir olsa da katılımcıların çoğunun ilişki içerisindeki iletişimlerini oldukça negatif olarak yorumlamamaları ise makalenin şaşırtıcı kısımlarından sayılabilir. Araştırmacılara göre, bazı çiftler iletişim sırasında oluşan bütün zorluklara rağmen iletişimdeki değişikliklere başarılı bir şekilde adapte olmuşlardır. Ancak, katılımcıların afazi sonrası iletişimlerini pozitif yerine nötr olarak nitelendirdiklerini belirtmekte de fayda var. Bu nedenle bazı partnerler afazi sonrası değişikliklere adapte olmuş olsa dahi yine de partnerlerin iletişimlerini geliştirmelerine ihtiyaçları olduğu söylenebilir. Son olarak, Croteau ve arkadaşları, araştırmadan elde edilen verileri göz önünde bulundurarak birlikte yaşayan çiftlerin ihtiyaçlarına yönelik iletişim partneri eğitiminin (bkz; communication partner training) düzenlenmesinin etkili olacağını ifade etmişlerdir.KAYNAKÇA


Croteau, C., McMahon‐Morin, P., Le Dorze, G., & Baril, G. (2020). Impact of aphasia on communication in couples. International journal of language & communication disorders, 55(4), 547-557.

89 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör